Kullanıcı Sözleşmesi 

 

Madde 1- Taraflar: 

Exenpay Bilgileri 

Unvan:    

    Exenpay Teknoloji Anonim Şirketi 


Merkez Adresi:     

Kültür Mahallesi Nispetiye Cad. Akmerkez Apt. No: 56/13 

Beşiktaş/İstanbul


Ticaret Sicil No:     

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 266275-5 


Mersis No:     

    381090544300001  


Vergi Dairesi:    

Beşiktaş 


Vergi Kimlik No:    

3810905443 


Kullanıcı Bilgileri: Üye kaydındaki üzeredir. 

İşbu sözleşme ExenPay Teknoloji Anonim Şirketi ile işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetleri ExenPay’dan temin etmek üzere işbu Sözleşme’yi onaylamış hizmet kullanıcısı arasında, dijital ortamda akdedilmiştir.

 

KULLANICI ve EXENPAY ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.  


Madde 2- Tanımlar: 

Sözleşme ve eklerinde aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıdaki anlamlara gelmektedir. 

Kullanıcı: Exenpay’in ürün ve hizmetlerinden yararlanan değerli üyemizi,

ExenPay: Tarafımızdan sunulmakta ve işletilmekte olan ve dijital cüzdan içeren mobil uygulamayı ve/veya web sitesini,

Ödeme Sağlayıcı: Mevzuat uyarınca gerekli izinlere sahip olup bu izinler çerçevesinde ödeme hizmetleri sunan ve Exenpay ekosistemine katılan kuruluşları, 

Son Kullanıcı: ExenPay tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmak üzere ExenPay ekosistemine katılarak iade kampanya ve etkinliklerden faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi, 

Cüzdan: Son Kullanıcı’nın ExenPay mobil uygulaması üzerinde sahip olduğu ve işlemlerini gerçekleştirdiği kullanıcıya özel dijital yapıyı, 

Limitler: ExenPay tarafından belirlenen ve Son Kullanıcı tarafından Kullanım Sözleşmesi ile kabul edilen işlem limitlerini,  

Exenpay SMS Şifresi: Exenpay tarafından gönderilen doğrulama mesajlarını,

Exenpay Hizmet Bedeli: Exenpay Sisteminin kullanılmasına ilişkin hizmet bedelini ifade eder. 

Exenpay İşlem Özeti: Fiziksel POS cihazları tarafından üretilen gerekse Exenpay yazılımından oluşturulabilen işlem belgesini, fiziksel POS işlemlerinde POS cihazının ürettiği slip’i,

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

Banka: Sipay veya Cüzdan Hizmeti Sağlayıcısı ile sözleşme imzalamış ve Exenpay üzerinden hizmet veren banka veya bankaları,

Kart: Bankalar ya da diğer kart çıkartmaya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından çıkartılmış olan kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart ya da benzeri özellik taşıyan diğer her türlü ödeme kart ve araçlarını,

SİPAY Elektronik Para Sistemi: Exenpay’in alt yapısını kullandığı SİPAY Ödeme Hizmetlerini,

Kampanya: Şartları Exenpay tarafından belirlenen şartlar dahilinde ve belirli ürün/hizmet ya da ürün/hizmet gruplarına yönelik ya da genel olarak tüm ürün/hizmetleri kapsayan her türlü kampanyayı,  

Veri Saklayıcısı: Kullanıcının kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre içinde ulaşılmasına elverecek şekilde kanunda öngörülen süreler boyunca kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

POS: Kredi Kartı ya da Banka üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Bankaya aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak Bankadan Provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan Fiziksel POS cihazını ve/veya Sanal POS cihazlarını,

SANAL POS: Internet üzerinden yapılan kartlı ödeme ve tahsilat işlemlerinde kullanılan Ödeme Sistemlerinin POS’larını,

Çağrı Merkezi: Sözleşme kapsamında her türlü destek talebi karşılayan 0850 255 18 77 / 0212 963 18 77 numaralarından ulaşılabilen çağrı merkezini,

İşgünü: Resmi tatil günleri dışında Pazartesi-Cuma günleri arasını ifade eder. 

 

Madde 2- Sözleşme’nin Konusu: 

ExenPay tarafından Son Kullanıcı’ya Mevzuat uyarınca sunulacak ExenPay Hizmetleri’nin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

Kullanıcı sözleşme kurulması üzere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, e-posta ve telefon bilgilerini paylaşacaktır. Kampanya kullanımları için KVKK taahhüdü altında ek kişisel bilgiler talep edilebilir. 

 

Madde 3- Hizmetler ve Kullanım Koşulları 

 

 1. Türkiye başta olmak şartıyla, yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sunmak ve Türkiye’nin Finansal Teknoloji alanında dış küresel hedeflerine marka bilinirliğini artırarak ulaşan, halkına gurur veren bir Finansal Teknoloji ve yeni Nesil Ödeme Sistemleri şirketi olan Exenpay; anlaşmalı olduğu işyerlerinde kullanıcılarına QR Kod ile ödemelerini kolayca gerçekleştirmelerini ve kampanyalardan yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

 2. Kullanıcının uygulamayı kullanabilmesi için Android veya iOS işletim sistemine ait cihaza sahip olması gerekmektedir.  

 3. Kullanıcı uygulamayı kullanmak üzere kendisine hesap oluşturacaktır. Kayıt için gerekli olan e-posta adresi ve şifre gibi bilgilerin güvenliği ve gizliliği Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Kullanıcı, kendisine ait Şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir karşıt görüş ileri süremeyeceğini, yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, uygulamayı indirdikten sonra kullanım için gerekli bilgileri doğru beyan etmeli ve uygulamalıdır. Aksi takdirde yalan beyanda bulunmaktan dolayı Exenpay’in kullanıcı aleyhine işlem yapma yetkisi olacaktır. Bu işlem üyelik kaydının silinmesi olabileceği gibi adli başvurularda olabilecektir.
 5. Kullanıcı, Exenpay’e vermiş olduğu kullanıcı bilgilerinin kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmayan kullanıcı bilgilerinin ise sahibinin rızası ile paylaşıldığını kabul ve taahhüt eder. Bunun aksi halinde Exenpay, Kullanıcının işlem ve eylemlerinden doğacak sonuçlardan sorumlu olmayıp, üçüncü kişilerin talepleri nedeniyle Kullanıcı’ya rücu etme hakkını saklı tutar. Bunun yanında Kullanıcı, talep ettiği hizmetin sunulabilmesi için banka hesap numarası, telefon numarası vb. zorunlu bilgilerin Exenpay tarafından ilgili kuruluşlardan sözleşme amacı ile sınırlı olarak alınmasına rıza gösterdiğini kabul eder.
 6. Kullanıcı’nın Sorumlulukları;
  Kullanıcı, ExenPay nezdinde oluşturulacak Cüzdan’a 3. kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcı ayrıca, Cüzdan’ına ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgileri hiçbir şekilde 3. kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, ExenPay’in herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından Cüzdan bilgileri, kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı bu tür durumları derhal ExenPay’e bildirmekle yükümlüdür.
 7. Kullanıcı kaydını tanımladıktan sonra havale veya EFT ile Exenpay hesabına TL yükleme yapmak suretiyle uygulamayı kullanabilecektir. Exenpay’de sunulan bütün hizmetler, bankaların yapılan anlaşmalar kapsamında yer almasına ve bu hizmeti desteklemesine bağlıdır.
 8. Exenpay uygulaması kapsamında yer alan bazı hizmetler dahilinde, anlaşmalı bankalar tarafından işlem ücreti alınabilmektedir. Söz konusu işlem ücreti, Kullanıcı işleme onay vermeden önce, ilgili kuruluş tarafından Kullanıcıya gösterilir. Exenpay, ilgili bankanın tahsil ettiği işlem ücretine ilişkin oluşabilecek hatalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 9. Kullanıcının, işlemi sırasında ilgili bankanın veya anlaşmalı kuruluşun istenen işleme onay vermemesi, Kullanıcıya iletilmiş olan tek kullanımlık şifrenin doğru bir şekilde ve verilen süre dahilinde Exenpay ara yüzüne girilmemiş olması vb. nedenlerle Exenpay uygulamasının kullanılması ve sunulan hizmete ilişkin işlemin tamamlanamaması mümkün olabilecektir. Exenpay’in işlem onay sürecinde bilgi ve işlem eksikliği veya ödemenin gerçekleştirilememesi sebebiyle Exenpay’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.
 10. Kullanıcıdan kaynaklı olarak, Exenpay’i kullanırken doğru işlemin seçilememesi ve/veya beyan edilen verilerin doğru ve/veya tam olmaması durumunda ortaya çıkan zararlar Exenpay doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacaktır.
 11. Exenpay’in, Exenpay üzerinden ödemesi yapılan ürün veya hizmetler üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü veya bunlarla ilgili herhangi sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 12. Hatalı/Yetkisiz İşlemler:
  ExenPay sorumluluğunda olmayan ancak Kullanıcı tarafından ExenPay hesabı üzerinden yapıldığı belirtilen Yetkisiz İşlem (İşlemi gerçekleştiren kişinin, işlemi gerçekleştirmeye yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) kapsamındaki transfer, harcama ve kullanımlardan doğan zararların tamamı Kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul eder. Kullanıcı, bilgi güvenliği sorunu yaratacak bir durumla karşılaştığında (mobil cihazın veya bilgilerin kaybolması, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde), durumu e-posta adresi ve Çağrı Merkezi aracılığı ile derhal ExenPay’e bildirmekle yükümlüdür.
 13. Güvenlik amacıyla işbu sözleşmede belirlenen haklar Exenpay tarafından sınırlandırılabileceği gibi tamamen de sona erdirilebilir.
 14. Exenpay kapsamında, Kullanıcılara Dijital Kod (Karekod) Ödeme hizmeti sunulmakta olup, söz konusu hizmet, Kullanıcıların, üçüncü şahıs firmalara ait Karekodlara ilişkin Exenpay üzerinden ödeme yapmasına olanak sağlamaktadır.
  1. Exenpay’in, kullanıcılarına sunmuş olduğu Karekod Ödeme Hizmeti kapsamında, aracı hizmet sağlayıcısı ve hizmet sağlayıcısı adı altında herhangi bir sıfatı bulunmamaktadır. Exenpay, yalnızca 3. Şahıs firmalara ait Karekodlar üzerinden ödeme yapılmasına aracılık etmektedir. Exenpay, Karekod sağlayıcısı Firma ve Kullanıcı arasındaki işlemlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  2. Exenpay, Karekod Ödeme işlemi sürecinde, sağlayıcı firmaya iletilecek olan kullanıcı bilgilerinin doğru, tam veya hiç gönderilememesinden sorumlu değildir. Karekodlarına ilişkin kullanım koşulları ve ilgili diğer hususlar sağlayıcı firmalar sorumluluğu kapsamındadır.
  3. Exenpay, sunmuş olduğu Karekod Ödeme işlemlerinde, tutar ve işlem adedi açısından sınırlandırma getirebilecektir. Sınırlandırma, aylık, günlük veya işlem bazında yapılabilecektir. Exenpay tarafından belirlenen sınırlandırmaların, Kullanıcı tarafından aşılması durumunda, Exenpay, Kullanıcı’ya sınırlamanın üzerinde miktarda, Karekod ödeme işlemi hakkı, tanımama hakkına sahiptir.
 15. Exenpay uygulaması kapsamında, Kullanıcılara sunulan, Temassız Ödeme seçeneği, Kullanıcıların fiziksel kart kullanmaksızın, temassız işlem yapabilme özelliğine sahip POS Makineleri aracılığıyla, telefonlarını POS makinesine yaklaştırmak suretiyle, ödeme yapılmasına olanak sağlamaktadır. Temassız ödeme özelliği, kullanım koşul ve kuralları itibariyle fiziksel kartlar ile aynıdır.
  1. Söz konusu işlemin başarı ile tamamlanabilmesi amacıyla, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler, Exenpay tarafından Kart Kuruluşu ile paylaşılabilmektedir. Exenpay, sunmuş olduğu para gönderme işleminde, tutar ve işlem adedi açısından sınırlandırma getirebilecektir. Sınırlandırma, aylık, günlük veya işlem bazında yapılabilecektir. Exenpay tarafından belirlenen sınırlandırmaların, Kullanıcı tarafından aşılması durumunda, Kullanıcıya limit aşım bilgisi verilmek suretiyle, talep edilen işlem tamamlanmayabilecektir. Kullanıcı, söz konusu limit aşım bilgisini, Exenpay üzerinden kendisine bildirilmesini kabul etmektedir.
  2. Exenpay’in, Exenpay üzerinden ödemesi yapılan ürün veya hizmetler üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü veya bunlarla ilgili herhangi sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcının, Exenpay üzerinden gerçekleştirmiş olduğu işlemlere dair herhangi bir itirazı olması durumunda, itirazını ilgili banka veya işyerine iletimini sağlaması gerekmektedir.
 16. Kullanım koşulları Exenpay tarafından her zaman güncellenebilir. Kullanıcı, kendisine yapılan e-mail, sms, internet ve mobil uygulama üzerinden güncellemeleri ve hizmet şartlarındaki değişiklikleri öğrenebileceğini ve kurallara tam riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Exenpay kendi takdir yetkisine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmak suretiyle, sunulan hizmetlerin ücret karşılığı Kullanıcıya sunulacağına karar verebilecektir.
 17. Exenpay uygulaması kapsamında sunulan hizmetlerin işleyişi, faaliyet göstermesi ve sürdürülebilirliği tamamıyla Exenpay’in takdirindedir. Exenpay, Exenpay Uygulamasını güncelleyebileceği gibi, kendi inisiyatifine dayanarak, Exenpay uygulamasının eski versiyonları üzerinden Kullanıcılarına hizmet vermeyi sonlandırabilir; makul bir süre evvelsinde bildirim yapmak suretiyle, süreli/süresiz olarak Exenpay uygulamasının işleyişini kapatabilir ve/veya durdurabilir.
 18. Kullanıcı, Exenpay kullanılmak suretiyle, İşyerlerinden yaptığı alışveriş işlemlerinde ve diğer işlemlerde tüm yasal gerekliliklere ve prosedürlere uyacağını kabul etmekle birlikte; işbu sözleşme ve İşyeri ile akdettiği satış sözleşmesinin şartlarını ve yürürlükteki mevzuatı ihlal etmeyeceğini, ahlak kurallarına uyacağını, Exenpay aracılığı ile gerçekleştireceği işlemlerde herhangi bir manipülasyon ve benzeri harekete yer vermeyeceğini, İşyeri Sitesine, Exenpay uygulamasına, kullanılan her türlü cihaz, donanım, yazılım ve ilişiklerine zarar vermek amacıyla kullanılabilecek her türlü kötü niyetli yazılım, casus yazılımı, virüs vs. gibi verilerin gönderilmemesi ve kullanılmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağını, para gönderme, satın alma/ödeme işlemleri sürecinde Exenpay’in kullanımı da dahil olmak üzere tüm eylem ve işlemler üzerindeki tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder.
 19. Limitler; Kullanıcı, işbu Sözleşme’de ExenPay tarafından belirlenen İşlem Limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. ExenPay, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak İşlem Limiti’ni güncelleyebilecektir.
 20. ExenPay’in sorumlulukları; ExenPay, sözleşme kapsamında, Son Kullanıcı tarafından kendisine doğru bir şekilde iletilen bedellerin Son Kullanıcı tarafından kullanılması, transfer edilmesi ve Kullanıcı’ya iade edilmesi dahil işlemlerin gerçekleştirilmesini taahhüt eder. ExenPay bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde söz konusu işlem nedeniyle kullanılmayan bedeli Kullanıcı’nın talebi doğrultusunda hizmetin yeniden görülmesini sağlar veya Kullanıcı’ya iade eder. ExenPay sorumluluğunda olmayan ve Kullanıcı tarafından hatalı olarak gerçekleştirilen işlemlerden doğan zararlardan ExenPay sorumlu değildir.
 21. ExenPay, Sözleşme kapsamında yüklenen tutarlara faiz işletmeyecek yahut mal veya hizmet alımından kaynaklanan ödeme veya transfer işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Ödeme, Borçlanma, Yatırım Aracı ihracında bulunmayacak, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir. Kullanıcı, ExenPay’den bu kapsamda bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan eder.
 22. Kullanıcı, İşyeri Sitesi ve İşyeri Sitesi aracılığı ile yönlendirme yapılan diğer uygulama veya web sitelerindeki herhangi veri, içerik, işlem veya görsel aracılığı ile, İşyeri tarafından alıcıya sunulan hizmet ve ürünler hakkında Exenpay’in herhangi bir yönetim kontrolü ve bilgisi olmadığını, anılan hizmet ve ürünlerle birlikte, bunlara ilişkin aktarılan bilgilerin gerçekliği, orijinalliği ve güvenliği konusunda Exenpay’in hiçbir beyan, taahhüt, hukuki ve cezai sorumluluğu olmadığını, söz konusu işlemler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Exenpay’in doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 23. Kullanıcı yürürlükteki mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunması halinde Exenpay herhangi hizmet veya destek vermeyi keseceğini, bu hallerde Ödeme Hizmetleri aracılığı ile hukuka aykırı işlem, transfer, ödeme ve sair faaliyetlere izin vermemek için gerekli tüm süreçleri işletebilecektir.
 24. Exenpay, Ödeme Hizmetleri Sistemi üzerinden yetkisiz müdahale olması halinde, Exenpay, Kullanıcının Sisteme erişimini derhal engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcının, Exenpay Sistemine yetkisiz şekilde müdahale etmesi halinde elektronik ve fiziki erişim engellenene kadar oluşan veya oluşacak Exenpay’in zararını karşılamakla yükümlüdür.
 25. Exenpay’den kaynaklı olmayan ve Exenpay tarafından kullanılan SİPAY sistemlerinden kaynaklanan engelleme veya kesintilerden Exenpay hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 26. Exenpay’den kaynaklı olmayan nedenlerle ve sistemin düzgün veya geliştirilmiş işleyişini temin eden onarım önlemlerini yürütmek için, en az 1 (bir) gün öncesinde haber vermek koşuluyla, Ödeme Hizmetinin tamamının veya bazı alanlarının veya özellikleri kullanımına kısıtlanabilir. Kullanıcı bahse konu kısıtlamanın Exenpay’den kaynaklanmadığını bildiğini ve bu konuda Exenpay’i sorumlu tutamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 27. İnternetin ve bilgi/veri iletimini sağlayan radyo frekanslarının kullanımı temelli teknolojiler gibi imkanların niteliğinden ve doğalarından dolayı; Exenpay Ödeme Hizmetlerinin kesintisiz ve sürekli erişilebilirliğini ve kullanıma amadeliğini taahhüt etmemektedir. Kullanıcı’nın sürekli ve kesintisiz internet bağlantısını, radyo frekanslarının iletimini ve işlenmesini etkileyen herhangi bir hadise, Exenpay üzerinde herhangi bir sorumluluğa neden olmayacaktır.
 28. ExenPay Hizmetleri’nin kullanılabileceği mecralar ile ExenPay Hizmeti kullanılarak temin edilebilecek mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran ExenPay tarafından belirlenmektedir. ExenPay bu mecraları, mal ve/veya hizmetleri dilediği zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü söz konusu olmaksızın değiştirebilecektir. Kullanıcı, bu kapsamda ExenPay’den herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.
 29. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın işbu madde başta olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırılığı halinde ExenPay aykırılık giderilene kadar Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri askıya alabilecektir.

 

Madde 4.Hizmet Süreçleri 

Madde 4.1.Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme kapsamında ExenPay kurumsal web sitesinde (“www.exenpay.com”) ve mobil uygulamasında belirtilen yöntemler ile ExenPay hizmetleri gerçekleştirilebilmektedir. Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran ExenPay takdirinde olacaktır. 

Madde 4.2. Kullanıcı, ExenPay’in işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerinden ExenPay nezdinde oluşturacağı kullanıcı hesabı aracılığı ile faydalanabilecektir. 

Madde 4.3. ExenPay’in, Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda Kullanıcı Sözleşme’yi feshedebilecektir. İlgili süre içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Kullanıcı ilgili değişiklik kabul edilmiş varsayılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, ExenPay’den herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.  

Madde 4.4. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile ExenPay tarafından hizmet sağlayacak olan Anlaşmalı Kurumlar ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’ya ait bilgiler ayrıca ExenPay tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabilecektir. Kullanıcı, Kurum veya sair kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal ExenPay ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

Madde 4.5. Kullanıcı, hizmetler kapsamında ExenPay’in anlaşmalı olduğu iş yerlerinin tümünün güvenli hizmet sağlayıcılar olduğunu kabul eder. 

 

Madde 5. Mali Hükümler 

 

Madde 5.1. İşbu Sözleşme kapsamında Anlaşmalı Kurum tarafından temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar ilgili mal ve/veya hizmetin sağlayıcısı konumundaki kurum veya kuruluş tarafından belirlenmekte olup Kullanıcı bu hususta ExenPay’in herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. 

 

Madde 5.2.İşbu Sözleşme kapsamında aylık toplamda yapılan işlemlerin İşlem Limiti ExenPay tarafından belirlenecek olup, işbu İşlem Limitleri herhangi bir zamanda revize edilebilecektir.  

 

Madde 6.Sözleşme’nin Süresi ve Feshi 

 

Madde 6.1.Sözleşme, onay tarihinde yürürlüğe girecek olup Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. ExenPay, yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı ise, Sözleşme’yi herhangi bir nedene dayanmaksızın feshetmek istediği takdirde bu durumu 1 (bir) ay öncesinden ExenPay’e bildirecektir. 

 

Madde 6.2.Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. İhlalin Kullanıcı’dan kaynaklı olması durumunda ExenPay bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşme’yi askıya alma hakkını da kullanabilecektir. 

 

Madde 6.3.Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme ExenPay tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin derhal feshedilebilecektir. 

 

Madde 6.4.ExenPay’in temin ettiği iznin iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme ExenPay’in yapacağı bildirime istinaden ExenPay tarafında herhangi bir tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın feshedilecektir. 

 

Madde 7.Feshin Sonuçları 

 

Madde 7.1. Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Taraflar’ın fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

 

Madde 7.2. Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir. 

Madde 8. Uyuşmazlık Hali 

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbî olacak ve yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü uyuşmazlık, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir. 

Madde 9. Tebligatlar 

Madde 9.1. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan Exenpay’e yapılacak tebligatlar “Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi Akmerkez, Apt.No:56/13 Beşiktaş / İstanbul” adresine iadeli taahhütlü posta üzerinden yapılacaktır. Destek eposta adresi ([email protected]) üzerinden yapılacak yazışmalar, sözleşme anlamında resmi tebligat yerine geçmez. 

Madde 9.2. Kullanıcı’ya yapılması halinde Kullanıcı’nın Site’ye üyelik tesisi aşamasında temin ettiği e-posta adresi ve/veya fiziki adresi üzerinden yapılan tebligatlar geçerlidir. Kullanıcılar Site üzerinden, hangi iletişim kanalı ile bildirim almak istediklerini seçebilirler. (Örn. SMS, Push, Anlık Mesajlaşma, E-posta vb.) iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde, Kullanıcı bu durumu derhal Exenpay’e bildirmelidir. Aksi takdirde eski adrese yapılan bildirimler yerine ulaşmış sayılır. 

 

Madde 10. Mücbir Sebep 

Madde 10.1. Exenpay’in ya da Kullanıcı’nın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme ile yüklendiği borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek [örneğin, grev, lokavt, savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel, ve benzeri tabi afetler, devletin karar ve eylemleri, vb.] ve Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik gerekçeler veya taraflardan herhangi birinin kendi kusurundan kaynaklanan nedenler mücbir sebep olarak kabul edilmez. 

Madde 10.2 Mücbir sebep durumunun meydana çıkması halinde, Exenpay, işbu sözleşmenin devamı, askıya alınması, fesih veya başka bir şekilde tasfiyesi hallerinde tek yetkili olarak karar verme yetkisine sahiptir 

Madde 11. Diğer Hükümler 

Madde 11.1. Exenpay destek hizmetlerini yalnızca [email protected] e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. Bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılarından kripto para göndermeleri için bir kripto para adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan Exenpay sorumlu tutulamaz. 

Madde 11.2. İşbu sözleşme Exenpay tarafından web sitesi ve/veya mobil uygulamada ilan edildiğinde geçmişe yönelik olarak ve Site’ye üyeliği onaylanmış eski/yeni tüm Kullanıcılar’ı da kapsar şekilde geçerlilik kazanır ve Taraflar’dan biri tarafından feshedilene karar yürürlükte kalır. 

Madde 11.3. Kullanıcı, uygulamaya üye olduğunda işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’yi kabul etmeyen kullanıcının uygulamaya üye olmaması ve Site’nin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir. 

Madde 11.4. Sözleşme’de yer alan hükümlerden, cümlelerden veya kelimelerden bir veya birden fazlasının herhangi bir sebeple uygulanamaz veya geçersiz olması halinde, bu durum Sözleşme’nin ve Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğine bir halel getirmeyecektir. 

 

İş bu sözleşme, 11 ana maddeden oluşmaktadır.